Додаток №2

до наказу №97 від 29.05.2020

 

Порядок реагування на випадки булінгу

 

 І. Педагогічні (науково-педагогічні) та інші працівники закладу освіти у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов'язані: 

1.1 вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу, дотримуючись принципу «пропорційності»: шкода, яка заподіяна у результаті впливу (припинення, відвернення), не повинна перевищувати блага, для захисту якого цей вплив застосований. 

1.2 за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги; 

1.3 повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування). 

ІІ. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування): 

2.1 невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування). 

2.2  за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для     надання екстреної медичної допомоги; 

2.3 повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин; 

2.4 повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг; 

2.5 скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі -комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення. 

2.6 контролює виконання рішення комісії 

 

Додаток №3

до наказу №97 від 29.05.2020

Порядок застосування заходів виховного впливу

 1. Заходи виховного впливу застосовуються для відновлення та нормалізації відносин між учасниками освітнього процесу після випадку булінгу (цькування) з метою створення та сприятливого для навчання та роботи освітнього середовища.
 2. . Заходи виховного впливу застосовуються у разі наявності факту булінгу (цькування) в закладі освіти по відношенню до кривдника, потерпілого та свідків.
 3.  Заходи виховного впливу мають забезпечити дотримання прав та інтересів сторін булінгу (цькування), необхідне виховання та освіту, соціальну та психолого-педагогічну допомогу.
 4.  Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними, науково- педагогічними працівниками закладу освіти із залученням необхідних фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, в тому числі територіальних органів (підрозділів) служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо.
 5. Необхідні заходи виховного впливу визначає та планує комісія з розгляду     випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

6. Засновник закладу освіти вживає необхідних заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу, в тому числі залучення (за потреби) необхідних фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги тощо.

7. Керівник закладу освіти забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

8. Практичний психолог та соціальний педагог у межах своїх посадових обов’язків:

 • діагностують стан психологічного клімату в колективі, в якому відбувся булінг (цькування);
 • за результатами діагностики розробляють план корекційної роботи з кривдником та свідками із залученням батьків або законних представників;
 • розробляють та реалізують програму індивідуальної реабілітації для потерпілого;
 • розробляють профілактичні заходи для групи (класу), в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування); для батьків або законних представників;
 • здійснюють супровід педагогічних, науково-педагогічних працівників, які   забезпечують освітній процес для групи (класу), в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування);
 • забезпечують надання психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

9. Педагогічні, науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес для групи (класу), в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування):

 • виконують рекомендації комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти щодо доцільних методів навчання та організації роботи з неповнолітніми або малолітніми сторонами булінгу (цькування) та їхніми батьками або законними представниками;
 • забезпечують інтеграцію антибулінгового компоненту в освітній процес, який визначається правилами поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти, статутом закладу освіти, законодавством;

виробляють спільно з здобувачами освіти правила взаємодії групи (класу) під час освітнього процесу.

Зразок заяви

  

 

Вітаємо ліцеїстів 10-А та 10-Б класів з успішним захистом творчих проєктів учнівського самоврядування "Стоп-Булінг!"

Тригубський Віталік, 7А

Кравець Артем, 7А

Кравець Артем, 7А

Copyright © 2024 - Комунальний заклад "Вінницький ліцей №32"