До уваги батьків першокласників 

2020/2021 навчального року

З   01 червня 2020 року  починається   прийом  заяв про зарахування дітей до перших класів закладу.

Заяви будуть прийматися  впродовж місяця – по 30 червня 2020 року (включно).

Документи на зарахування будуть прийматися у вестибюлі закладу.

Нагадуємо! Зарахування дітей на навчання здійснюється у відповідності до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367

  • з урахуванням нових строків початку прийому документів;
  • зобов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних, протиепідемічних правил, згідно графіку прийому громадян, погодженого керівником.

Відповідальною особою щодо організованого прийому документів для зарахування до 1-го класу закладу призначена Войцеховська Ірина Іванівна (тел. 27-65-66)

Прийом документів буде здійснюватися з 01.06.2020 р. по 30.06.2020 р. щоденно у робочі дні з 10:00 до 15:00.

Звертаємо увагу! Першочергове  право на зарахування до закладу мають:

  • діти, фактичне місце проживання яких на території обслуговування обраного закладу освіти  підтверджене;
  • діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
  • діти працівників цього закладу освіти;

Інформацію про закріплену за закладом територію обслуговування можна дізнатись на сайті закладу  та  на офіційному сайті Вінницької міської ради за посиланням:  https://cutt.ly/qyWiXLx  (рішення виконавчого комітету Вінницької міської рали від 09.04.2020 р. № 812 «Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти Вінницької міської об’єднаної територіальної громади»).

Заяву про зарахування до закладу освіти батьки (один з батьків дитини) подають особисто (предявляючи документ, що посвідчує особу заявника).

До заяви  про зарахування дитини до 1-го класу необхідно додати наступні документи:

1) копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

Звертаємо увагу! Оскільки на час карантину в медичних закладах не проводять огляди дітей, медичну довідку можна буде надати до школи до 31.08.2020 р.

3) оригінали документів, що підтверджують фактичне місце проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування. Привертаємо увагу до того, що повідомлення про наявність права на першочергове зарахування і пред’явлення документу, що його підтверджує, є правом батьків, а не обов’язком. Проте непред’явлення такого документа і невідображення його назви та реквізитів у заяві про зарахування призводить до відсутності правових підстав для першочергового зарахування дитини до початкової школи. Ознайомитися з переліком документів, які підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу можна у листі  Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 №1/9-227 «Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році» .

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Через місяць від початку прийому документів до 1-х класів наказом керівника закладу освіти будуть зараховані всі діти, які мають право на першочергове зарахування, батьками яких будуть подані (пред’явлені) до закладу освіти оригінали (та за потребою копії) вищеперерахованих документів.

Одночасно з дітьми, які мають право на першочергове зарахування, на вільні місця (у разі їх наявності) зараховуються діти, якщо кількість поданих заяв першочергового зарахування не перевищує загальну кількість місць у перших класах.

 


Вчителі майбутніх 1-х класів

Сало Світлана Вікторівна 

«До кожної дитини ключ знайти. 

У праці результат хороший мати.

Упевнено і творчо до мети іти:

З любов’ю серце дітям віддавати.»

Тюніна Руслана Анатоліївна

«Є професія на світі – серце віддавати дітям»

Бубела Оксана Павлівна

«Дорога вчителя вся виклана з любові!»

Демченко Тетяна Анатоліївна

«Кожна дитина заслуговує, щоб її любили за те, якою вона є.»

Євич Світлана Юріївна

«Учитель, який хоче мати високі результати навчання,
повинен знати стилі пізнання своїх учнів,
покладати це в основу організації спільної діяльності 
педагога і школярів на уроці.»

 

Стан черги по зарахуванню до 1-го класу

Територія обслуговування закладу

Copyright © 2020 - Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №32 Вінницької міської ради